Våra fordon

Föreningen har åtta museifordon på Roslagsbanan. En del av dessa är i drift för körningar av olika slag, andra är under eller inväntar renovering. Läs mer om fordonen nedan, och tryck på respektive bild för mer information om just det fordonet.
Ännu fler bilder på föreningens fordon hittar du på Sören Levanders sida.

Motorvagn med teakpanel byggd 1918 för Djursholmslinjerna. I trafik till 1992, därefter renoverad till äldre utförande av föreningen under 26 år. Nu åter i trafik som föreningens flaggskepp.

Motorvagn från 1936, byggd för Djursholmslinjerna. Liksom vagn 33 klädd med teakpanel utvändigt. I trafik till 1992, sedan dess i kontinuerlig trafik som museivagn hos föreningen.

Motorvagn i stål byggd 1938 för den utökade eldriften mot Österskär och Vallentuna. Museivagn sedan 1992, men sedan 2018 avställd i väntan på renovering.

Personvagn med teakpanel, byggd 1914. Har öppna plattformar vilket är uppskattat av resenärerna. Togs ur trafik 1992, och har rustats upp av föreningen men är nu mogen för en större renovering.

Stålpersonvagn byggd 1954. Var en av Roslagsbanans modernaste vagnar tills de nya vagnarna kom på 90-talet. Bevarad i samma skick som då den togs ur trafik 1994. För närvarande ur drift.

Resgodsvagn från 1944, användes för transport av tidningar, väskor, cyklar med mera. Blev sedemera tjänstevagn fram till 1997, därefter renoverad av föreningen till SJ-skick från 1960-talet.

Lok för gods- och persontåg byggt 1946 för eldriftens införande till Rimbo. I trafik till 1993, de sista åren blåmålat för att matcha de nya vagnarna. Avställt sedan 90-talet, i behov av omfattande renovering.

Öppen godsvagn för allehanda transporter, senare tjänstevagn vid banavdelningen. Museivagn sedan 90-talet. Används för förvaring av skrymmande reservdelar.

Foto, X2p 33, X3p 35, X4p 37 & Bp 896: Sören Levander. Foto, Bp 880 och NNrp 324156: Johan Mårlid. Foto, Fp 162: Niklas Biedermann. Foto, Bdp 3254: Lasse Carlsson.