Om oss

Roslagsbanans veterantågsförening, RBV, bildades 1992 av ett antal anställda på Roslagsbanan, när det stod klart att de gamla vagnarna skulle tas ur trafik. Att passagerarvagnarna skulle tas om hand av olika museiföreningar var en självklarhet, men de elektriska motorvagnarna hade inte någon förening användning för. Alltså beslöt man att starta en egen förening för att bevara och bedriva trafik med dessa. Allt arbete utförs ideellt. Många av oss har ingen anknytning till Roslagsbanan mer än att vi vill bevara fordonen och ha kul tillsammans.

Fordonen föreningen förvaltar är åtta till antalet, och ägs av spårvägsmuseet. Föreningens roll är att renovera, underhålla och bedriva trafik med fordonen. Spårvägsmuseet bekostar även lokalerna åt oss, men medel för renovering av vagnarna måste föreningen själv samla ihop. Föreningens trafik utförs i samarbete med Arriva som är SL:s entreprenör för den ordinarie trafiken på banan. Vi kör på deras trafiktillstånd och de utbildar även personalen åt oss, även fast all personal ombord på våra tåg är helt obetald.

Föreningens tidskrift Veterantåget utkommer till medlemmarna med fyra nummer per år, och föreningen ger även ut Roslagsbanekalendern varje år, med färgbilder från Roslagsbanan förr i tiden.

Funktionärer

Syrelsen:
Richard Ektröm, ordförande
Bo Blom, kassör
Thomas Tell, ledamot
Robin Högberg, ledamot
Mikael Hillbo, ledamot
Jörgen Larsson, ledamot
Henrik Hangård, sekreterare
Göran Gylje, suppleant
Morgan Holmberg, suppelant
Lars-Henrik Larsson, suppelant

Försäljningsavdelningen:
Göran Gylje

Medlemsregistrator:
Daniel Hellqvist (adjungerad)

Valberedning:
Daniel Hellqvist

Föreningens kontaktpersoner mot Arriva och SL:
Jörgen Larsson
Robin Högberg

Trafikavdelningen:
Robin Högberg, trafikchef
Jörgen Larsson, vice trafikchef

Maskinavdelningen:
Mikael Hillbo, maskinchef

PR- och tidskiftsavdelningen:
Johan Cedergren, redaktör veterantåget
Mikael Hillbo, redaktör veterantåget
Ola Insulander, redaktör veterantåget (adjungerad)

Digital kommunikation:
Henrik Hangård, webmaster
Calle Peyron, webmaster
Morgan Holmberg, sociala medier

Revisorer:
Stellan Gustafsson, spårvägsmuseet
Lars-Erik Torstensson, föreningen
Mats Lindström, suppleant
Vakant, suppleant