Bli medlem!

Genom att bli medlem i Roslagsbanans veterantågsförening stödjer du vår verksamhet och hjälper till att bevara en del av Stockholms och Roslagens historia. Som medlem får du får tidskrift Veterantåget fyra gånger per år, samt fria resor på våra publika körningar och medlemsutfärder såsom det årliga luciatåget. Årsavgiften är 100 kr per medlem, eller 150 kr per familj.

För att bli medlem sätter du in årsavgiften på vårt plusgirokonto 644 28 69-1. Ange namn, postadress, e-postadress och eventuella familjemedlemmars namn.

Bli aktiv!

Hjälp oss bevara våra unika smalspårsfordon! Vi behöver hjälp i cafévagnen och resgodsfinkan under våra utfärder, och i lokstallet med renovering och underhåll av våra fordon.

Vi arbetar på tisdagar i de gamla lok- och motorvagnsstallarna vid Östra station. Våra nuvarande projekt innefattar en invändig upprustning av vagn 35, upprustning av vagn 880 och att påbörja renoveringen av vagn 37. Vare sig du är proffs eller lekman är all hjälp välkommen, kontakta maskinavdelningen via info@roslagsbanan.com så berättar vi mer!