X3p 35, f.d. SRJ 18

1934 levererades två motorvagnar till Djursholmsbanan, nr 18 och 19. De var tillverkade av ASEA. När SJ tog över driften fick vagnarna nya nummer, 35 och 36.

Normalt levererades motorvagnar i lite större serier än dessa två ”träburkar”. Att dessa två vagnar beställdes torde ha berott på att det fanns ett behov av att utöka reservkapaciteten. Långängslinjen hade detta år byggts om från normalspår till smalspår och där behövdes nu en smalspårig motorvagn. Av den ursprungliga serien motorvagnar från 1893–1898 fanns 1934 nummer 2, 4 och 6 kvar i drift, varav 4:an var paketvagn. Motorvagn 2 kunde nu tas ur trafik och den skrotades 1935 medan nr 6 gick på Långängsbanan fram till 1942 då den kolliderade med en lastbil.

Vagnarna byggde på 1918 års konstruktion (motorvagnarna 15–17, senare 32–34) men hade modernare boggier.

Som en kuriositet kan nämnas att motorvagn 18 drabbades av ett blixtnedslag vid Eddavägen den 17 juli 1935. Vagnens ena halva förstördes fullständigt vid den brand som uppstod.

35 och 36 togs över av SL 1972 och 35:an gick i trafik fram till 1992. Motorvagn 36 användes inte de sista åren på grund av ett jordfel och vagnen skrotades tillsammans med en stor del av Roslagsbanans övriga vagnpark i Mörby 1992.

Foto, samtliga: Sören Levander.