Kontakt

Välkommen att kontakta föreningen genom någon av kanalerna nedan.

Föreningens postadress:
Roslagsbanans veterantågsförening
c/o Arriva
Valhallavägen 75
114 27 STOCKHOLM

Föreningens e-postadress:
info@roslagsbanan.com

Vill ni ändra er adress?
Skicka ett mail med ny adress till:
registret@roslagsbanan.com