Bp 896

Denna personvagn i modern, helsvetsad stålkonstruktion byggdes 1954 som en del av omfattande beställningar av moderna vagnar till Roslagsbanan under 40-, 50- och 60-talen. Vagnarna i just denna serie om 15 stycken var de första att levereras i den gröna färgsättning, inspirerad av de tyska järnvägarna, som kom att bli speciell för Roslagsbanan ända fram till 90-talet. Invändigt var vagnen försedd med bekväma, galonklädda soffor.

Under 80-talet byggdes de flesta av vagnens systervagnar om till manövervagnar, alltså vagnar med förarhytt i ena änden. Detta möjliggjorde rationalisering av banans drift genom att man med en förarhytt i var ände av tåget kunde slopa rundgångarna med motorvagnen på ändstationerna. Vagn 896 undgick denna ombyggnad, men försågs med genomgångsledning för att styrimpulserna från manövervagnen skulle kunna ledas fram till motorvagnen i andra änden av tåget.

1993 togs vagnen ur trafik som en av de sista gamla vagnarna på banan och blev museivagn. Den är föreningens modernaste fordon och har bevarats i det skick den hade 1993, bortsett från en utvändig ommålning. För tillfället är vagnen avställd då behovet av den är begränsat, men den kan relativt enkelt åter tas i drift efter åtgärder på fönstren som tyvärr drabbats av algväxt.

Foto, översta bilden och bild på tillverkarskylt: Sören Levander. Foto, övriga: Johan Mårlid.