Maskinavdelningen

Maskinavdelningen svarar för underhåll och renovering av föreningens fordon. I våra lokaler vid Stockholms östra utför vi service, kontroller och städning av trafikvagnarna samt tar oss an större projekt i form av upprustningar av de fordon som för tillfället inte är i trafik. Just nu arbetar vi med revision av en uppsättning boggier till motorvagn 37 samt upprustning av träkorgen på personvagn 880. Det finns mycket att göra, både för den som är kunnig i trä- eller metallarbete och för amatören. Vi hittar något som passar dig!

Det krävs mycket arbete för att hålla fordonen i skick, och eftersom allt arbete utförs på medlemmarnas fritid behöver vi alltid bli fler! Kontakta föreningen på info@roslagsbanan.com om du är intresserad. Vi arbetar huvudsakligen på tisdagskvällar men ibland även andra kvällar och under helger.

Arbete med teakpanelen på personvagn 880.