X4p 37, f.d. SRJ 121

Strax innan andra världskriget började Stockholm – Roslagsens järnvägar expandera sin elektrifiering snabbt, och i maj 1939 invigdes eldriften på sträckorna Roslags Näsby – Österskär och Roslags Näsby – Vallentuna. För att ersätta ångloken på dessa sträckor anskaffade bolaget åren 1938-1940 nio stycken moderna elmotorvagnar i stålkonstruktion. Vagnarna hade en karakteristisk färgsättning i rött och crémevitt med silvrigt tak, varför de kom att kallas för silverrävar, och var byggda för att kunna köras både på 750V och 1500V likström. Man bytte mellan dessa system i farten vid Djursholms Ekeby. 1946 byggde man om elanläggningen även söder om Djursholms Ekeby till 1500V och utrustningen för 750V monterades ur vagnarna.

Färgsättningen förenklades efter några år till endast rött och vissa andra detaljer byggdes om. I detta skick rullade vagnen fram till Roslagsbanans förstatligande 1959, då den målades i banans nya, gröna färgsättning. Efter ytterligare smärre ombyggnader, bland annat borttagande av toaletten, rullade vagnen i trafik till 1993.

Efter att ha stått avställd några år driftsattes vagnen åter av föreningen som museivagn. Den har sedan dess använts i vår trafik och vi planerar nu revision av boggierna samt en exteriör uppfräschning. Vagnen är i allt väsentligt bevarad så som den såg ut då den togs ur trafik 1993.

Foto, interiörbild: Johan Mårlid. Foto, övriga: Sören Levander.