Bp 880, f.d. SRJ Co 68

Personvagn Bp 880 byggdes 1914 i en serie om fyra stycken teakklädda boggievagnar, avsedda för ångloksdragna tåg mot destinationer som Österskär, Rimbo, Norrtälje, Uppsala och Hallstavik. Efter några år försågs vagnen med elvärme- och belysning som komplement till ångvärmen och gasbelysningen för att även kunna användas i den elektriska lokaltrafiken närmast Stockholm.

Under 40-talet moderniserades vagnen gradvis, den fick väggar och tak klädda med masonit, träbänkarna överklädda med tyg samt rullager och automatkoppel monterade. 1963 avställdes vagnen som reserv efter att modernare fordon levererats, men togs åter i drift efter några år som rälsmörjvagn för att minska skriket i kurvor. För detta ändamål monterades smörjutrustning in i ett speciellt utrymme.

Vagnen gick i begränsad trafik fram till 1991, därefter blev den museivagn. Vagnen har rustats upp av föreningen och även försetts med bord mellan bänkarna för enklare servering, men då den måst stå ute året om på grund av platsbrist har skicket blivit allt sämre. Föreningen planerar nu större åtgärder på vagnen innan den används i trafik igen.

Foto, översta bilden: Sören Levander. Foto, övriga: Johan Mårlid.