Fp 162, f.d. SRJ F 229

Fp 162 är en resgodsvagn, populärt kallad finka, byggd 1944. Modellen baserades på de moderna godsfinkor med välvt tak som levererats till Roslagsbanan några år tidigare. Vagnen användes för att transportera resenärernas medhavda gods såsom väskor och cyklar men även för tidningar och paket. I ena änden finns även utrymme för tågpersonalen med skrivpulpet och diverse redskap.

Resgodshanteringen på Roslagsbanan upphörde under 60-talet och därefter blev vagnen förrådsvagn för pallningsvirke i hjälptåget, varför den målades tjänstevagnsgrå. 1997 slopades den och blev museivagn hos föreningen, som renoverat den. Bland annat byttes allt plank, både väggarna och golvet, och vagnen återställdes till skicket från 1960-talet.

Resgodsfinkan gör god tjänst i våra sommartåg då den bland annat får forsla de många barnvagnar som resenärerna ofta har med sig. För tillfället gör den comeback i aktiv tjänst vid banan, då den är utlånad som koppel- och bromsvagn till den lokomotor från 1947 som just nu är inhyrd från museijärnvägen Lennakatten som växellok i den nya Vallentunadepån.

Foto, översta bilden: Niklas Biedermann. Foto, övriga: Johan Mårlid