Motorvagn 35 på vift

Vår motorvagn 35 från 1936 har fått tillfälligt hem i den nya Vallentunadepån, tillsammans med vår resgodsvagn från 1944 och en av museibanan Lennakattens lokomotorer från 1947. Lokomotorn och vår resgodsvagn har hyrts ut till SL som tillfälligt växellok i den nya depån, och alltså åter kommit i aktiv tjänst efter att ha varit museifordon i många år. Genom flytten av motorvagn 35 har plats frigjorts inomhus på Östra station för vår personagn Bp 880, som vi nu skall göra mer omfattande arbeten på.