Årsmöte 23 april

Årsmötet hålls i år i Frösunda stationshus.

Söndagen den 23 april är det dags för 2023 års årsmöte för Roslagsbanans veterantågsförening. Platsen är Frösunda stationshus och mötet börjar klockan 14:00. Årsmöteståg ansluter från Stockholms östra och återvänder efter mötet, tidtabellen återfinns här nedan. Vi vill rikta ett särskilt tack till Frösunda hembygdsförening som upplåter stationshuset åt oss.