Roslagsbanans Veterantågsförening, RBV

Föreningen bildades 1992 av ett antal anställda på Roslagsbanan, när det stod klart att de gamla vagnarna skulle tas ur trafik. Att passagerarvagnarna skulle tas om hand av olika museiföreningar var en självklarhet, men de elektriska motorvagnarna hade inte någon förening användning för. Alltså beslöt man att starta en egen förening för att bevara och bedriva trafik med dessa.
Allt arbete utförs ideellt. Många av oss har ingen anknytning till Roslagsbanan mer än att vi vill bevara fordonen och ha kul tillsammans.

> Stadgar

Fordonen ägs av Spårvägsmuseet och som även hyr lokalerna åt oss. Föreningens roll är att renovera och underhålla fordon,  planera trafik samt medlemsverksamhet.
Föreningen har inte något trafiktillstånd, utan sammarbetar med SL's entreprenör på Roslagsbanan, från och med 7 januari 2013
Arriva, innan dess var det Roslagståg (2003-2013), AB Linjebuss senare Connex tåg och Veolia transport (1998-2003) som ansvarade för trafiken.

Numera är det även Arriva som växlar våra fordon från vårt område på Östra Station till plattform när vi har körningar. 2007-2013 var det Roslagståg ,Tågia (2003-2007) och innan det Bombardier som skötte om detta. Spåren och kontaktledningen ägs och sköts av SL genom entreprenörer.

Funktionärer:
 

Styrelsen

Richard Ekström

Ordförande

Bo Blom

Kassör

Thomas Tell

Ledamot

Robin Högberg

Ledamot

(vice ordförande)

Mikael Hillbo

Ledamot

Jörgen Larsson

Ledamot

Göran Gylje

Suppleant

Morgan Holmberg

Suppleant

Lars-Henrik Larsson

Suppleant


Trafikavdelning

Thomas Tell
Robin Högberg
Jörgen Larsson

Trafikchef
Vice trafikchef
Vice trafikchef


Maskinavdelning

Mikael Hillbo

Maskinchef


PR & Tidskrift

Johan Cedergren
Mikael Hillbo

Ola Insulander

Redaktionskommitté Veterantåget


Redaktör Veterantåget (Adjungerad)


Försäljning
Göran Gylje

Medlemsregistrator

Daniel Hellqvist

(Adjungerad)


Digital kommunikation

Morgan Holmberg

Digitala media-mästare

 

 

 

 

Föreningens kontaktperson mot Arriva och SL

Jörgen Larsson
Robin Högberg

Valberedning

Daniel Hellqvist

Vakant

Vakant

 

 

 

 

Revisorer

 

 

 

Stellan Gustafsson

Spårvägsmuseets revisor

 

 

Lars-Erik Torstensson

Revisor

 

 

 

 

 

 

Revisorssuppleanter

 

 

 

Margita Hudin

 

 

Mats Lindström

 

 

 

Adress:
Roslagsbanans veterantågsförening
c/o Arriva AB
Valhallavägen 75
114 27 STOCKHOLM

P.G. 644 28 69-1