Fordon

Totalt har föreningen ett Lok, tre motorvagnar, två passagerarvagnar och en resgodsfinka.

Lok:

Bdp 3254 - SRJ 54 (fler bilder)

Tjänstevikt: 36,0 ton
Största tillåtna hastighet (Sth): 75 km/h
Antal tillverkade: 2 st 1946

Systerloket finns SRJ 55 ägs av ULJ och byggs nu om
till ett diselelektriskt lok.
Det fanns planer på att 3254 skulle till Spårvägs-
museet och ställas som "skylt" ut mot Danvikstullsbron
ovanpå SL:s verkstadsskola, det visade sig dock inte hålla för 36 ton lok.

 Loket är avställt och täckt med presenning i väntan på en omfattande renovering.


Motorvagnar:

X2p 33 - SRJ 16 (fler bilder)

Effekt: 260kW
Sittplatser, 2:a klass: 56
Tjänstevikt: 30,0 ton
Största tillåtna hastighet (Sth): 60 km/h
Tillverkad av ASEA 1918
Antal tillverkade: 3 st 1918-1919
1942 renoverades vagnen invändigt, bland annat spikades pärlsponten över. 1946 fick vagnen ett elsystem anpassat för 1500V. Inget av det gamla elsystemet sparades, även boggierna fick nya motorer.
Systervagnarna 32 och 34 skrotades 1971 respektive 19
75.
Vagnen är åter i trafik efter en omfattande renovering.


X3p 35 - SRJ 18 (fler bilder)

Effekt: 260 kW
Sittplatser, 2:a klass: 56
Tjänstevikt: 26,9 ton
Sth: 60 km/h
Tillverkad av ASEA 1934
Antal tillverkade: 2 st (1934)
Även X3p fick nytt elsystem anpassat för 1500V 1946. Elektriskt är de idag nästintill identiska med X2p. Systervagnen 36 skrotades 1993


X4p 37 - SRJ 121 (fler bilder)

Effekt: 260 kW
Sittplatser, 2:a klass: 56
Lastar, resgods: 0,5 ton
Tjänstevikt: 29,8 ton
Sth: 75 km/h
Tillverkad av ASEA 1938
Antal tillverkade: 9 st (1938-1940)
 


Passagerarvagnar:


Bp 880 - SRJ Co 68 (fler bilder)

Sittplatser, 2:a klass: 72
Tjänstevikt: 19,0 ton
Sth: 75 km/h
Tillverkad av ASEA 1914
Antal tillverkade: 4 st


Bp 896 - SRJ Co 84 (fler bilder)

Sittplatser, 2:a klass: 72
Tjänstevikt: c:a 16 ton
Sth: 75 km/h
Tillverkad ASJ Linköping 1954
Antal tillverkade: 15 st


Fp 162 - SRJ F 229 (fler bilder)

Lastar, resgods: 10 ton
Tjänstevikt: 9,5 ton
Sth: 75 km/h
Tillverkad av Kalmar verkstad 1944
Antal tillverkade: 5 st


SJ NNrp 324156 - SRJ NNu 1034 (fler bilder)

SRJ NNu 1034
Tillverkad av Orenstein & Koppel 1919

 

Samtliga dessa fordon togs ur ordinarie trafik mellan åren 1992-94, undantaget är Fp 162,
som vi fick 1997 efter att den hade varit virkesvagn till hjälptåget i många år.