Veterantåget

Veterantåget är Roslagsbanans Veterantågsförenings medlemstidning. Den utkommer med 4 nummer per år. I den kan du läsa om vad som händer i föreningen samt andra artiklar med anknytning till Roslagsbanan. Vi har ett ständigt behov av material och uppslag till artiklar i vårt medlemsblad. Det kan vara allt från personliga minnen från Roslagsbanan till beskrivning av rullande material och stationer. Alla bidrag är välkomna!

Bidrag kan med fördel skickas in direkt till redaktionen via > e-post!

Vill du diskutera idéer om tidningsartiklar eller liknande, ring Veterantågets redaktör, Roger Jonasson på telefon: 016/13 43 25

Några exempel på äldre nummer som .pdf nedan:


> #2 2006

> #2 2007

> #1 2008


För att läsa PDF filerna behöver du Adobe Reader. Har du den inte hämta den här!