Studiebesök/renoveringskurs på Järnvägsmuseets fordonsmagasin i Gävle.

Besöket skedde lördagen den 27 oktober 2007. 
Värd och lärare var Thom Olofsson, anställd på Järnvägsmuseum. Han arbetar med renoveringar av museets fordon. Allt arbete sker efter noggrann planering och med samma material och arbetsmetoder som när vagnen byggdes, oftast tidskrävande och mycket kvalificerat. Fotografer nedan är Lasse Carlsson. &  Micke Hillbo

 

Museets samlingar är imponerande! Närmast ett Da-lok och bakom en renoverad teakvagn.

Diverse Färger och lack

Dokumentation Böcker & liknande

En bra bandsåg skadar inte att ha, mycket virke finns det med

Mallar samt olika penslar , dessa är oundvikliga
linje

Roslagsbanans Veterantågsförening - kontakt
Spårvägsmuseet - Arriva - Upsala-Lenna Jernväg (Lennakatten)
Senast uppdaterad den 27 april 2017
© Roslagsbanans Veterantågsförening 2002-2015

linje