RBV
linje
På gång
linje
Har hänt
linje
Hyr ett tåg !
linje
Om föreningen
linje
Trafikavdelningen
linje
Maskinavdelningen
linje
Bli medlem !
linje
Tidning
linje
Fordon
linje
Historia
linje
Försäljning
linje
Kontakta oss
linje

 

Roslagsbanans linjer

Engelbrektsplan, 1914

Bilden publicerad med tillstånd av Spårvägsmuseet (Fotosamlingen)

Bansträcka Öppnad Eldrift Nedlagd Uppriven
Persontrafik Godstrafik
Stockholm Östra-Kårsta 21/12 1885 (a) x 1/7 1969 x
Kårsta-Rimbo 21/12 1885 3/6 1946 1/7 1981 1/7 1969 1982
Dj. Ösby-Framnäsviken 20/12 1890 15/5 1895 1/1 1976 1/7 1969 1977
---Framnäsviken-Eddavägen 15/6 1901 15/6 1901 1/1 1976 1/7 1969 1977
---Eddavägen-Svalnäs 1/5 1912 1/5 1912 1/1 1934 1/1 1934 1934
Sthlm Ö-Engelbrektsplan 15/5 1895 (b) 15/5 1895 1/10 1960 - 1963
Dj. Ösby-Altorp 31/12 1910 31/12 1910 x 1/7 1969 x
---Altorp-Lahäll 18/10 1928 18/10 1928 x 1/7 1969 x
---Lahäll-Näsbypark 15/5 1937 15/5 1937 x 1/7 1969 x
Stocksund-Långängstorp (n) 15/10 1911 15/10 1911 5/9 1966 - 1967
Rimbo-Häverösund 18/12 1898 - 25/9 1966 1/7 1977 1978
---Häverösund-Hallstavik 1/10 1915 - 25/9 1966 1/7 1977 1978
Roslags Näsby-Åkersberga 10/9 1901 15/5 1939 x 1/7 1969 x
---Åkersberga-Österskär 16/1 1906 15/5 1939 x 1/7 1969 x
Uppsala-Länna 5/11 1876 - 1/1 1967 1/7 1977 (m)
Länna-Faringe 23/10 1884 - 1/1 1967 1/7 1977 (m)
Faringe-Rimbo 23/10 1884 - 1/1 1967 1/7 1977 1978
Rimbo-Norrtälje 23/10 1884 17/12 1949 28/9 1969 1/7 1969 1970
Dannemora-Harg 2/1 1878 (c) - (d) x (e)
---Knaby-Ramhäll (g) 2/1 1878 - - 1959 1959
---Risinge-Norrvällen (g) 1917 - - 1951 1955
---Norrmon-Lövsta (g) 23/12 1926 - - 1952-54 1956-57
Faringe-Alunda 2/10 1920 (f) - 1/2 1960 1/2 1960 1972
Alunda-Gimo 1/10 1921 - 1/2 1960 3/8 1970 1971

(a) Stockholm Östra-Dj. Ösby 15/5 1895, Dj. Ösby-Danderyd 29/9(?) 1906, Danderyd-Roslags Näsby 6/11 1932, Roslags Näsby-Vallentuna 15/5 1939, Vallentuna-Lindholmen 5/6 1944, Lindholmen-Frösunda 27/7 1945, Frösunda-Rimbo 3/6 1946.
(b) Provisorisk trafik med hästspårvagn från november 1894.
(c) Provisorisk godstrafik fr o m hösten 1876.
(d) Dannemora-Österbybruk 1/6 1953, Österbybruk-Hargshamn 29/5 1960.
(e) Breddad till normalspår 1960-1970. Nytt normalspår Hargshamn-Hallstavik öppnat 1977.
(f) Provisorisk godstrafik Faringe-Uppsalatuna fr o m16/1 1919.
(g) Endast godstrafik
(m) Museijärnväg fr o m 1977.
(n) Ej godstrafik. Urspr spv 1435mm, omb spv 891mm juni 1934