Roslagsbanans linjer

Engelbrektsplan, 1914

Bilden publicerad med tillstånd av Spårvägsmuseet (Fotosamlingen)

Bansträcka Öppnad Eldrift Nedlagd Uppriven
Persontrafik Godstrafik
Stockholm Östra-Kårsta 21/12 1885 (a) x 1/7 1969 x
Kårsta-Rimbo 21/12 1885 3/6 1946 1/7 1981 1/7 1969 1982
Dj. Ösby-Framnäsviken 20/12 1890 15/5 1895 1/1 1976 1/7 1969 1977
---Framnäsviken-Eddavägen 15/6 1901 15/6 1901 1/1 1976 1/7 1969 1977
---Eddavägen-Svalnäs 1/5 1912 1/5 1912 1/1 1934 1/1 1934 1934
Sthlm Ö-Engelbrektsplan 15/5 1895 (b) 15/5 1895 1/10 1960 - 1963
Dj. Ösby-Altorp 31/12 1910 31/12 1910 x 1/7 1969 x
---Altorp-Lahäll 18/10 1928 18/10 1928 x 1/7 1969 x
---Lahäll-Näsbypark 15/5 1937 15/5 1937 x 1/7 1969 x
Stocksund-Långängstorp (n) 15/10 1911 15/10 1911 5/9 1966 - 1967
Rimbo-Häverösund 18/12 1898 - 25/9 1966 1/7 1977 1978
---Häverösund-Hallstavik 1/10 1915 - 25/9 1966 1/7 1977 1978
Roslags Näsby-Åkersberga 10/9 1901 15/5 1939 x 1/7 1969 x
---Åkersberga-Österskär 16/1 1906 15/5 1939 x 1/7 1969 x
Uppsala-Länna 5/11 1876 - 1/1 1967 1/7 1977 (m)
Länna-Faringe 23/10 1884 - 1/1 1967 1/7 1977 (m)
Faringe-Rimbo 23/10 1884 - 1/1 1967 1/7 1977 1978
Rimbo-Norrtälje 23/10 1884 17/12 1949 28/9 1969 1/7 1969 1970
Dannemora-Harg 2/1 1878 (c) - (d) x (e)
---Knaby-Ramhäll (g) 2/1 1878 - - 1959 1959
---Risinge-Norrvällen (g) 1917 - - 1951 1955
---Norrmon-Lövsta (g) 23/12 1926 - - 1952-54 1956-57
Faringe-Alunda 2/10 1920 (f) - 1/2 1960 1/2 1960 1972
Alunda-Gimo 1/10 1921 - 1/2 1960 3/8 1970 1971

(a) Stockholm Östra-Dj. Ösby 15/5 1895, Dj. Ösby-Danderyd 29/9(?) 1906, Danderyd-Roslags Näsby 6/11 1932, Roslags Näsby-Vallentuna 15/5 1939, Vallentuna-Lindholmen 5/6 1944, Lindholmen-Frösunda 27/7 1945, Frösunda-Rimbo 3/6 1946.
(b) Provisorisk trafik med hästspårvagn från november 1894.
(c) Provisorisk godstrafik fr o m hösten 1876.
(d) Dannemora-Österbybruk 1/6 1953, Österbybruk-Hargshamn 29/5 1960.
(e) Breddad till normalspår 1960-1970. Nytt normalspår Hargshamn-Hallstavik öppnat 1977.
(f) Provisorisk godstrafik Faringe-Uppsalatuna fr o m16/1 1919.
(g) Endast godstrafik
(m) Museijärnväg fr o m 1977.
(n) Ej godstrafik. Urspr spv 1435mm, omb spv 891mm juni 1934

linje

Roslagsbanans Veterantågsförening - kontakt
Spårvägsmuseet - Arriva - Upsala-Lenna Jernväg (Lennakatten)
Senast uppdaterad den 27 april 2017
© Roslagsbanans Veterantågsförening 2002-2015

linje