SJ NNrp 324156 - SRJ NNu 1034

(Foto Niklas Biedermann)

(Foto Johan Mårlid)

linje

Roslagsbanans Veterantågsförening - kontakt
Spårvägsmuseet - Arriva - Upsala-Lenna Jernväg (Lennakatten)
Senast uppdaterad den 27 april 2017
© Roslagsbanans Veterantågsförening 2002-2015

linje